Friday, 31 July 2009

מקס הלוחם -max the warierבדיוק היום לפני שנה גיסי מקס "מקס הלוחם" עזב אותנו כואבים.זה לא בא בהפתעה...אך בהחלט מוקדם מדי אלוהים, לקחת אליך אדם יקר מלא אהבה ושמחת חיים.כל כך מוקדם.....

מקס לחם כל חייו ,על חייו.ובסוף נכנע!
הביקור שלך מקס בסינגפור, ביחד עם אחותי שתבדל לחיים ארוכים, היה ממש לא מזמן.אני עדיין שומעת את קולך,ורואה את דמותך יושבת על הספה מול הטלויזיה בסלון הסינגפורי שלנו צופה בתוכניות בישול.
כשהתחבקנו בשדה התעופה מקס אמרנו שלום ולהתראות.לא ידעתי שנתראה כל כך מהר.
הבטחנו וקיימנו, ובאנו להפרד ממך ,במקום שכל כך רצית לחזור אליו.רצית שמקום מנוחתך האחרון יהיה במקום בו נולדה אחותי שתבדל לחיים ארוכים, בארץ הקודש.
ואחותי קיימה את הבטחת לך להביאך לשם.

היית ( כל כך קשה לדבר עליך ואליך בלשון עבר)בשלן מעולה.הדגים של יום ששי תחת ידך, היו מעדן מושלם.בשלת באהבה רבה ,כמ וכל דבר אחר שעשית .
החיוך שלך היה סמלך המסחרי,חיוך עם הרבה אור ואהבה בעיניים .
אתמול הייתי בתחנת הרכבת, וכשירדתי במדרגות החשמליות, שמעתי מאחורי קול של גבר ולשניה קפאתי ,הבחור דיבר במבטא הצרפתי המקסים שלך, והקול היה קולך,סובבתי את הראש לראות שזה לא אתה....אתה כל כך חסר.
אתה חסר לכל מי שהכיר אותך. אתה חסר לאשתך שכל כך אהבת.לילדיך שהערצתה.
אתה חסר לכל מי שאי פעם פגש אותך ולא שכח אותך.
גורדי לא מפסיק לדבר עליך,על הגבורה שלך.אתה גיבור מקס.היית גיבור וכך תשאר בעיני.
אחותי מבקרת אותך בימים אלה.אני יודעת כמה הפרידה ממך קשה לה.אני יודעת כמה אהבת אותה,וכמה רצית בשבילה א תכל הטוב שבעולם.את הירח היית קוטף עבורה אילו רק ביקשה.והיא לא ביקשה הרבה,היא רק רצתה שתחלים תתחזק ותשאר אתה לעד.
גיבור של החיים.
שתית מכוס החיים ככל שיכולת עד שאמרת די.
נוח בשלום על משכבך גיסי היקר ,זכרך לעולם יהיה אתנו.
גיבור יקר!

No comments:

Post a Comment